KVINDER I BESTYRELSERS MEDLEMSPROFILER

KIBs medlemmer omfatter kvinder i øvre ledelse, der hver især har spændende ledelses- og bestyrelseskompetencer. De medlemmer, der ønsker det, er blevet interviewet til en profil om resultater, kompetencer, uddannelse og mål.

Profilerne tager bl.a. sigte på at kunne forsyne nogle af de 33.000 bestyrelser, udelukkende med mænd, med større diversitet. De anvendes også til sammensætningen af bestyrelser og advisory boards til de vækstvirksomheder, som KIB har indgået kontrakt med – og ved henvendelse fra virksomheder, executive search virksomheder og relevante organisationer eller personer. Ved henvendelse om en bestyrelsespost med erfarings- og kompetenceønsker formidler KIB uden beregning op til 3 egnede kandidater.

Profilerne er beskyttet af KIB©2020 og dataregisterloven. Spørgsmål om profiler rettes til KIBs sekretariat, kib@kvinderibestyrelser.dk eller M. +45 2729 7020.

Luk menu