LEDELSE

LÆRING, UDVIKLING OG RELATIONER

For at sikre læring, udvikling og relationer for bestyrelseskandidater, kvinder i mellem- og øvre ledelse, holdes årligt et antal møder i de respektive suiter med eksterne oplæg samt konferencer. Fokus er kernekompetencer i samspillet mellem ledelse og hands-on bestyrelsesarbejde. Målet er fremme af kvinder i ledelser og bestyrelser gennem udviklingsprogrammet Leadership Through Boards®.

 

LEADERSHIP THROUGH BOARDS® KONCEPTET

Programmet tager på de respektive ledelsesniveauer udgangspunkt i:

Personlig branding – hvordan man synliggør sig selv professionelt in- og ekstern i job, organisation og offentlighed

Politiske spil – hvordan man med erfaringer fra politik og erhverv får sine synspunkter igennem i ledelser og bestyrelser

Relationer – hvordan man fremfor at skulle deltage i alle netværk kan ramme de rigtige relationer præcist.

Pitch – hvordan man får eller bliver tilbudt de rigtige positioner i det videre karriereforløb.

 

RÅDGIVNING OG SÆRLIG UDVIKLINGSFORLØB

Aktiviteterne understøttes af KIBs professionelle rådgivere, der dækker de fleste kompetencer og ledelsesdiscipliner.

Hvert medlem har fire sessioner årligt at fordele mellem rådgiverne.

Hvert medlem har adgang til en særlig udviklingssamtale, der kan bringe ens fulde karrierepotentiale i spil.


Kontakt sekretariatet for nærmere information: +45 27297020 eller kib@kvinderibestyrelser.dk

Luk menu