Heidi-B-Soerensen_NAN_14-12-18_052_FIN (002)

Heidi Bøtcher Sørensen: HR og forretningsudvikling

Resumé: Siden sit første job har Heidi Bøtcher Sørensen, HR Chef i Københavns Zoologisk Have, haft rollen som leder. De sidste 15 år har hun arbejdet nationalt og internationalt som HR Manager og Business Partner i flere brancher med fokus på forretningsudvikling og organisatoriske forandringsprocesser. Ambitionen om at skabe resultater i spændingsfeltet mellem direktionen og bestyrelsen har sikret hende en plads i advisory boardet for SoMe virksomheden Homey Media via KIB. Nu er hun klar til bestyrelsesposter i større virksomheder, som hun med strategisk sparring vil lede i en bæredygtig retning. 

Forretningsindsigt og optimeringsevne
”Det driver mig at arbejde i virksomheder, hvor der skal kæmpes for at få penge i kassen, og hvor jeg kan udfordre strategien med min forretningsindsigt og evne til at optimere arbejdsprocesser. Jeg kan hurtigt spotte, om virksomheden har de rette kompetencer til at eksekvere strategien. Eller om der skal investeres i resurser udefra eller ved efteruddannelse af medarbejdere,” siger Heidi Bøtcher Sørensen. Som medlem af det KIB-etablerede advisory boardet i Homey Media har hun bidraget til væksten i sociale medier-virksomheden. 

Mere kommerciel retning og bedre trivsel
Allerede som 17-årig fik Heidi Bøtcher Sørensen ledelsesansvar for bogholderiet i Regent Herremagasiner. Som HR Chef i Københavns Zoologisk Have er det bl.a. lykkes hende at få en ekstraordinær bevilling afestyrelse til at designe og gennemføre en lederuddannelse i Zoologisk Have og dermed bl.a. skabe bedre trivsel.

”For at øge medarbejdernes fokus fra kun at være på dyrene til også at omfatte den kommercielle del af Zoologisk Have har jeg sammensæt en lederuddannelse, der skal lære 25 af Zoos ledere at drive forretning, at arbejde med en businesscase og med personlig ledelse. Jeg har taget rollen som ’dyrepasser for en dag’ for at få indsigt i, hvordan vi bedst optimerer arbejdsrutinerne og sikrer, at vores dyrepassere ikke er nedslidte, når de er 40 år. Det sker bl.a. ved at samle ressourcerne i teamene på utraditionelvis og tænkte i nye måder og arbejdsopgaver. F.eks. kan en dyrepasser med 16 års erfaring være en fantastisk publikumsfortæller,” siger hun.

Vil bidrage til bæredygtige virksomheder
Erfaringerne som HR Manager og Business Partner strækker sig over 15 år. I grossist- og detailvirksomheden Dagrofa var resultaterne bl.a. nedbringelse af medarbejderstress trods vækst og lancering af MENY-brandet. I pharma-virksomheden Actavis, der står bag pinex, fik Heidi Bøtcher Sørensen, som sparringspartner for ledelsesgruppe i Danmark og Sydeuropa, erfaring med international forretningsudvikling.

Ambitionen er gennem bestyrelsesarbejde at hjælpe etablerede virksomheder i en bæredygtig retning.

LinkedInprofil

Bestyrelses-cv

KIB formidler vederlagsfrit kontakt til Heidi Bøtcher Sørensen som bestyrelseskandidat.

Luk menu