LEADERSHIP THROUGH BOARDS

Udviklingsprogrammet i KIB EXECUTIVE & BOARDS har fokus på de interaktive emner personlig branding, politiske spil, relationer og pitch. Emnerne behandles på forskellige niveauer i de tre typer medlemskab, der findes i Kvinder I Bestyrelser og resulterer i, at medlemmerne bliver stærkere til at navigere målrettet i karrieren gennem karriereplanlægning og -kortlægning.

Personlig branding – er den officielle gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine muligheder bedst. Emnet refererer til bøgerne Personlig branding, Brænd igennem og Personal Branding af KIBs stifter Peter Horn. Personlig branding er nødvendig i en tid, hvor vi er gået fra den lokale landsby med under 6 millioner mennesker til den globale landsby med over 7.500 millioner mennesker: ”Hvis du ikke er synlig, eksisterer du ikke.”

I sin anmeldelse skrev professor Steen Hildebrandt i Børsen:

”Forfatteren, Peter Horn, henvender sig til de mennesker, der har brug for viden om personlig branding. Noget af det oplagte som mulighed ved en sådan bog er at forsyne den med en masse små, gode, klare eksempler. Og det er bl.a., hvad denne forfatter mesterligt gør. Måske lige ud til stregen af, hvad man gider læse. For han bliver ved – og det er o.k., for eksemplerne er gode. Det er bogens opbygning, og jeg synes faktisk, det er interessant at læse, hvad der hører til under de forskellige overskrifter. Det er dels værktøjer til intern synlighed i din virksomhed og organisation, og det er værktøjer til ekstern synlighed, dvs. medierne, mediernes psykologi, om at have en coach eller en mentor eller måske ligefrem en personlig brandingmanager?”

 

Politiske spil – I politiske spil og karrierespil findes der ingen faste regler – og ingen facitliste. Men selv om spillet tilsyneladende udkæmpes uden regler, er der dog nogle retningslinjer og tendenser i den måde, det praktiseres på. Emnet, der bl.a. behandles i bogen ”Karrierespillet – sådan vinder du” giver inspiration og indsigt for de mange, der vil til tops i erhvervslivet, og forstå de indviklede spil, der på én gang udkæmpes. Det handler om at turde gøre en forskel, at ville udrette noget – både for andre og for sig selv. Emnet er også beskrevet i bogen ”Magt til hverdagsbrug” af Peter Horn & Nina Uller.

Lizl Rand i anmeldelse af Karrierespillet i Månedsmagasinet IN:

“Bogen giver god inspiration og indsigt for de mange, der vil til tops i erhvervslivet. En slags guide til at forstå de indviklede spil, der på én gang udkæmpes til lands, til vands og i luften. Det handler om at turde gøre en forskel, at ville udrette noget – både for andre og for sig selv. Veloplagt og indsigtsfuldt skrevet.”

 Rasmus Dahlberg i anmeldelse af ”Magt til hverdagsbrug” i Weekendavisen:

 ”Denne del er rendyrket managementlitteratur, som vil få enhver slipsedreng til at gnide sig i hænderne ved udsigten til endnu en kugle til karrierekanonen, mens første del fremstår som en business-thriller, der skal eksemplificere og personificere de modeller og pointer, som behandles i afslutningen. Det er slet ingen dårlig idé på denne måde at koble et narrativ og en teoretisk tilgang til det spændende emne…”

Relationer – Mens mange taler om netværk, går KIB ind for målrettede relationer; det ene er at skyde med spredehagl, det andet at skyde med præcisionsriffel. Men et er at nå relationerne – det andet er at etablere en konstruktiv og varig forbindelse. Det er bl.a. skildret i bogen ”Intelligente barrierer” af Peter Horn & erhvervspsykolog Lene Thomsen.

Dansk HR:
”Ti gode råd om forandring og intelligente barrierer. Det, man siger, og det, man gør, følges ikke altid ad. Slet ikke når forandringens vinde blæser. Ved forandring og strategiske skift kan organisationen i handling fastholde tingene, som de var, selv om alle taler om det nye. Den succesfulde implementering handler om samspillet mellem organisationens barrierer og de ansattes individuelle barrierer for at skabe optimale muligheder for den fornyede vision, mission og strategi.”

Pitch – At pitche på en position eller at blive pitchet på er en vigtig del af karrieren. Har man opbygget et stærkt brand, kan spille det politiske spil og ombygge de rigtige relationer står man stærkt – og vil være top of mind hos opinionsdannere og beslutningstagere. Top Of Mind er også titlen på Peter Horns bog, der er en håndbog i at pitche og i personlig branding.

Lektørudtalelse af Carsten Güllich-Nørby, www.bibliotek.dk:

”Mange skriver om branding, men når det gælder fokus på den interessante personlige branding er Peter Horn i “top of my mind”. Der findes mange bøger om branding, men på dansk ikke andre med personlig branding som hovedemne.

Forfatteren er erfaren ledelsesrådgiver og har skrevet flere bøger, bl.a. som her om branding, fx fra 2004 Personlig branding. I sin nye bog tager han udgangspunkt i et citat af ingen mindre end Cæsar. “I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være”. I sit forord understreger han bl.a., at personlig branding skal ses som indgang til en problemløsning, når det gælder adfærd, og at personlig branding ikke som nogen måske tror handler om at påtage sig en kunstig adfærd for egen vindings skyld. (…)  Og bogen giver konkrete værktøjer til populært sagt at “brænde” igennem hos andre, og med titlen placerer sig netop i andres “Top of mind”, dvs. blive en af dem som andre først tænker på i en given anledning. Det kan være på arbejdspladsen eller i privatsfæren.”

Luk menu