Denne persondatapolitik beskriver hvordan Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. behandler personoplysninger ved brug af hjemmeside samt markedsføring.

Dataansvarlig og kontaktinformation

Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles. Kontaktoplysninger:

Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS.

Gothersgade 11A | 1123 København

cvr. 39 46 40 63

Tlf. 2729 7020

Kib@kvinderibestyrelser.dk | www.kvinderibestyrelser.dk

Hjemmeside

Via cookies indsamles personoplysninger om brugen af vores hjemmeside www.kvinderibestyrelser.dk, herunder om besøgendes IP-adresser. Formålet er målrettet kommunikation med brugerne og drift af hjemmesiden, så den fungerer problemfrit med løbende opdatering. Vi udarbejder statistik, som bl.a. kan forbedre hjemmesiden. Vi bruger Google Analytics og andre analyseredskaber til at måle trafikken. Læs mere om cookies på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/.

Markedsføring og nyhedsbreve

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag. Til brug for markedsføring og udsendelse af nyhedsbreve behandles almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn og e-mail. Ved hjælp af disse oplysninger holder Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. sig løbende orienteret om omfanget og arten af modtagere af nyhedsbreve, som bl.a. bruges til at forbedre og målrette kommunikation med medlemmer og andre på hjemmesiden. Til- og afmelding af nyhedsbreve sker på hjemmesiden. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvorefter Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. skal ophøre med behandlingen af dem.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger ved ovenstående formål er interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 (f).

Opbevaring af dine oplysninger

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for anførte formål.

Modtagere og tredjelandsoverførsler

Dine personoplysninger behandles fortroligt og videregives generelt ikke til tredjeparter. Ved hosting af hjemmeside kan personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS. Det omfatter sikre tredjelande, som efter EU Kommissionens afgørelse har et beskyttelsesniveau i overensstemmelse med Databeskyttelsesfor-ordningens art. 45, stk. 1, og art. 45, stk. 3, eller andre tredjelande, der har afgivet de fornødne garantier i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 1 og stk. 2 (c), gennem standard kontraktbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen.

Dine rettigheder

Har Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. registreret dine personoplysninger, er dine rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige oplysninger ændret
  • Ret til at modsætte dig behandling
  • Ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger (fremtidsrettet)
  • Ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet i et almindeligt maskinlæsbart format
  • Ret til i særlige tilfælde at få personoplysninger slettet før generelle sletning
  • Ret til at indgive en klage over behandling af dine personoplysninger

Du kan bruge af dine rettigheder ved at kontakte Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. på kib@kvinderibestyrelser.dk

Du kan klage over Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS. behandling af personoplysningerne til Datatilsynet – www.datatilsynet.dk.

Luk menu