KVINDER I BESTYRELSERS MEDLEMSPROFILER

1. juli 2021 er KIB-Kvinder I Bestyrelser blevet en del af Ballisager Executive. Denne hjemmeside bliver snarest nedlagt – gå til ballisagerexecutive.com for at læse mere. 

KIBs medlemmer omfatter kvinder i øvre ledelse, der hver især har spændende ledelses- og bestyrelseskompetencer. De medlemmer, der ønsker det, er blevet interviewet til en profil om resultater, kompetencer, uddannelse og mål.

Profilerne tager bl.a. sigte på at kunne forsyne bestyrelser i ind- og udland med større kompetencer og diversitet. Det sker også ud fra, at jo flere bestyrelseskandidater, virksomhederne har at vælge mellem, desto stærkere strategisk funderet bliver de.

Profilerne anvendes til sammensætning af bestyrelser og advisory boards til de vækstvirksomheder, som KIB har indgået kontrakt med – og ved henvendelse fra virksomheder, executive search virksomheder og relevante organisationer eller personer. Ved henvendelse om en bestyrelsespost med erfarings- og kompetenceønsker formidler KIB uden beregning op til 3 egnede kandidater.

Profilerne er beskyttet af KIB©2020 og dataregisterloven. Spørgsmål om profiler rettes til KIBs sekretariat, kib@kvinderibestyrelser.dk eller M. +45 2729 7020

Adm. direktør,
NORD DDB
Merger. turnaround, markedsføring

Manager, Immeo
Ledelse af It-udvikling

VP, GN Audio
Resultater i tech

Direktør, Tamigo
Stærk på operations og kultur

HR-direktør, Canon Danmark
HR og forandrings-processer

Co-founder,
Bubly Training

Samarbejde med det offentlige

European Managing Director , Designit
International strategi på ret kurs

Project VP,
Novo Nordisk
Modig på strategien – har erfaringen

VP, Zealand Pharma
Ledelse i medicinal-industrien

Direktør, BlochAmok 
Vinderstrategi, kreativitet og branding

Natur-konsulent, NatureGenerator
Natur – og strategiudvikling

VP, LEO Pharma
Production, supply chain, quality

HR Chef,
Copenhagen Zoo
HR og forretnings-udvikling

Marketingdirektør, Secomea
Skarp til global marketing

VP,
MC2 Therapeutics
Skarp på amerikansk marked

Luk menu