REGLER FOR MEDLEMSKAB AF KVINDER I BESTYRELSER

 1. Det kommende medlem skal aktivt gå ind for KIBs formål om at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser.
 2. Medlemskab finder sted efter personlig samtale med KIBs ledelse eller bestyrelse.
 3. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages andre eller refunderes.
 4. Medlemskabet træder i kraft ved betaling og dets indhold er defineret i oversigten over det specifikke medlemsgebyr.
 5. Som medlem accepterer man KIBs krav til fortrolighed med andre medlemmer og KIBs repræsentanter, ligesom man deltager i de aktiviteter, man tegner sig for  (herunder KIBs suiter, advisory boards og bestyrelser samt specificerede aktiviteter).
 6. Medlemmet kan indenfor tre måneder efter betalt medlemskab at blive tilbudt en post i en til KIB tilknyttet virksomhed med de rettigheder og pligter, det måtte indebære. Det sker gennem konceptet Leadership Through Boards®.
 7. Medlemmet kan til enhver tid give  forslag til forbedringer af KIBs ydelser til KIBs direktion
  og/eller bestyrelse.
 8. Optræder medlemmet illoyalt i forhold til KIB, andre medlemmer eller tilknyttede virksomheder, kan det medføre eksklusion.
 9. Disse regler respekterer separate, juridisk bindende aftaler, som indgås med KIB-tilknyttede virksomheder eller i forhold til særligt indgåede aftaler med KIB.
 10. Medlemmer defineres som enkeltstående personer og virksomheder, der er tilknyttet KIB.


Kvinder I Bestyrelser © Januar 2015/Sidst opdateret november 2019

Luk menu