REGLER FOR MEDLEMSKAB AF KVINDER I BESTYRELSER

 1. Det kommende medlem skal aktivt gå ind for KIBs formål om at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser.
 2. Medlemskab finder sted efter personlig samtale med KIBs ledelse eller bestyrelse.
 3. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages andre eller refunderes.
 4. Medlemskabet træder i kraft ved betaling og dets indhold er defineret i oversigten over det specifikke medlemsgebyr. Medlemskab fornyes automatisk, med mindre det opsiges med to måneders varsel ved udgangen af en måned.
 5. Som medlem accepterer man KIBs krav til fortrolighed med andre medlemmer og KIBs repræsentanter, ligesom man deltager i de aktiviteter, man tegner sig for  (herunder KIBs suiter, advisory boards og bestyrelser samt specificerede aktiviteter).
 6. Medlemmet kan indenfor tre måneder efter betalt medlemskab at blive tilbudt en post i en til KIB tilknyttet virksomhed med de rettigheder og pligter, det måtte indebære. Det sker gennem konceptet Leadership Through Boards®.
 7. Medlemmet kan til enhver tid give  forslag til forbedringer af KIBs ydelser til KIBs direktion
  og/eller bestyrelse.
 8. Optræder medlemmet illoyalt i forhold til KIB, andre medlemmer eller tilknyttede virksomheder, kan det medføre eksklusion.
 9. Disse regler respekterer separate, juridisk bindende aftaler, som indgås med KIB-tilknyttede virksomheder eller i forhold til særligt indgåede aftaler med KIB.
 10. Medlemmer defineres som enkeltstående personer og virksomheder, der er tilknyttet KIB.


Kvinder I Bestyrelser © Januar 2015/Sidst opdateret juni 2020

Luk menu